Close sub menu
SOCIETE GENERALE S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----------
Vlottende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal66.45165.06761.68463.52761.026
Preferent kapitaal10.936----12.00011.938
Aandeel van derden----------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva1.486.8181.464.4491.461.9521.356.3031.309.428
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten39.09220.29480.79110.404-1.054
Kasstroom investeringsactiviteiten-9.012-10.118-6.863-6.976-16.549
Kasstroom financieringsactiviteiten-214-3.6262.1332.010-3.014
Kasstroom algemeen29.8666.55076.0615.438-20.617
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by