Close sub menu
EUROFINS SCIENTIFIC S.E.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.0117.873----
Materiële vaste activa--1.8303.150----
Financiële vaste activa--66----
Vaste activa--7.01312.115----
Voorraden--154314----
Debiteuren--1.0522.142----
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--515912----
Vlottende activa--2.3195.036----
Totaal activa--9.33217.151----
 
Passiva
Gewoon kapitaal--4.6487.407----
Preferent kapitaal--1.6852.378----
Aandeel van derden--3026----
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2.7996.325----
Crediteuren--628591----
Bank--2853.155----
Overige korte schulden--857781----
Kortlopende schulden--1.8563.393----
Totaal passiva--9.33217.151----
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.5101.224----
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.034-525----
Kasstroom financieringsactiviteiten---910-49----
Kasstroom algemeen---435650----
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by