Close sub menu
EUROFINS SCIENTIFIC S.E.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa5.3475.4435.0117.873--
Materiële vaste activa2.2972.1681.8303.150--
Financiële vaste activa5566--
Vaste activa7.8227.7707.01312.115--
Voorraden139146154314--
Debiteuren1.0731.0531.0522.142--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.221487515912--
Vlottende activa3.0662.3132.3195.036--
Totaal activa10.88910.0849.33217.151--
 
Passiva
Gewoon kapitaal5.0784.7824.6487.407--
Preferent kapitaal2.7371.5931.6852.378--
Aandeel van derden60693026--
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden3.6303.4602.7996.325--
Crediteuren600648628591--
Bank6602522853.155--
Overige korte schulden835838857781--
Kortlopende schulden2.1221.7721.8563.393--
Totaal passiva10.88910.0849.33217.151--
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.0181.1361.5101.224--
Kasstroom investeringsactiviteiten-681-856-1.034-525--
Kasstroom financieringsactiviteiten414-311-910-49--
Kasstroom algemeen750-31-435650--
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?