Close sub menu
CIE GENLE ETS MICHELIN SCPA
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa4.0974.116------
Materiële vaste activa12.26511.904------
Financiële vaste activa1.103941------
Vaste activa19.62018.555------
Voorraden5.2723.959------
Debiteuren3.5763.018------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen4.4824.747------
Vlottende activa15.08113.082------
Totaal activa34.70131.637------
 
Passiva
Gewoon kapitaal14.97412.633------
Preferent kapitaal-526-1.151------
Aandeel van derden-3-2------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden10.71511.870------
Crediteuren3.1742.291------
Bank1.9111.768------
Overige korte schulden3.9303.077------
Kortlopende schulden9.0157.136------
Totaal passiva34.70131.637------
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.9063.366------
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.751-1.388------
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.4331.344------
Kasstroom algemeen-2783.322------
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by