Close sub menu
SANOFI S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa71.53269.46362.78561.09166.124
Materiële vaste activa11.68411.97610.56311.0179.651
Financiële vaste activa6772502013.5913.402
Vaste activa92.61189.58980.74383.80086.761
Voorraden8.9608.7158.3527.9947.477
Debiteuren8.4247.5687.491----
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen12.73610.09813.9159.4276.925
Vlottende activa34.11130.65433.70328.61124.579
Totaal activa126.722120.242114.529112.736111.408
 
Passiva
Gewoon kapitaal74.78468.68163.00158.93458.876
Preferent kapitaal--3.54878056.43556.534
Aandeel van derden368350146174159
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden27.59629.91632.10233.24134.997
Crediteuren6.8136.1805.2955.3135.041
Bank4.1743.4522.9994.8152.633
Overige korte schulden12.41311.35410.35010.2539.702
Kortlopende schulden23.97421.29519.24820.38117.376
Totaal passiva126.722120.242114.529112.736111.408
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten10.52610.5227.4497.7445.547
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.075-7.2983.588-1.212-12.866
Kasstroom financieringsactiviteiten-5.821-7.056-6.485-4.1933.934
Kasstroom algemeen2.630-3.8324.5522.339-3.385
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by