Close sub menu
WORLDLINE S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)202220212020
 
Activa
Immateriële vaste activa12.65111.63514.323
Materiële vaste activa521474529
Financiële vaste activa------
Vaste activa14.05612.27915.063
Voorraden6842131
Debiteuren723681870
Overige vlottende activa------
Effecten en liquide middelen1.6001.1351.381
Vlottende activa7.8027.7654.606
Totaal activa21.85920.04519.669
 
Passiva
Gewoon kapitaal9.3839.0449.481
Preferent kapitaal435-571136
Aandeel van derden1.155871905
Groepsvermogen------
Voorzieningen------
Langlopende schulden4.2694.6094.761
Crediteuren718646678
Bank6767981.038
Overige korte schulden5.4903.9952.726
Kortlopende schulden7.0525.5204.523
Totaal passiva21.85920.04519.669
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.070982511
Kasstroom investeringsactiviteiten30-538-1.146
Kasstroom financieringsactiviteiten-629-4461.466
Kasstroom algemeen470-1831
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by