Close sub menu
MERCEDES-BENZ GROUP AG
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa15.00516.39915.97814.80113.735
Materiële vaste activa72.33082.79888.62580.42475.695
Financiële vaste activa14.4616.2306.7195.5825.808
Vaste activa156.902170.473174.638160.006148.870
Voorraden21.46626.44429.75729.48925.686
Debiteuren7.67310.64912.33212.58611.990
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen29.82628.40426.76824.70821.145
Vlottende activa102.929115.264127.800121.613106.735
Totaal activa259.831285.737302.438281.619255.605
 
Passiva
Gewoon kapitaal71.95160.69161.34464.66764.023
Preferent kapitaal968-1.0413933971.529
Aandeel van derden1.2161.5571.4971.3861.291
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden98.989123.680133.795117.614103.186
Crediteuren10.65512.37812.70714.18512.474
Bank52.30059.30362.60156.24048.746
Overige korte schulden23.23426.53428.87025.12421.657
Kortlopende schulden87.67599.809105.80297.95287.105
Totaal passiva259.831285.737302.438281.619255.605
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten24.54922.3327.888343-1.652
Kasstroom investeringsactiviteiten-6.226-6.421-10.607-9.921-9.518
Kasstroom financieringsactiviteiten-19.059-10.7475.62813.22613.129
Kasstroom algemeen-7365.1642.9093.6481.959
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by