Close sub menu
DELIVERY HERO SE
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.3771.0478781.223
Materiële vaste activa--3431933923
Financiële vaste activa--29548121237
Vaste activa--2.4351.7231.1291.284
Voorraden--36832
Debiteuren--37272137
Overige vlottende activa--420200
Effecten en liquide middelen--2.922699364627
Vlottende activa--3.339950876765
Totaal activa--5.7742.6732.0052.048
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.1651.8721.6171.719
Preferent kapitaal----00-2.249
Aandeel van derden--4-2-22
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.60718563105
Crediteuren--218632929
Bank--69000
Overige korte schulden--676463261163
Kortlopende schulden--999618327222
Totaal passiva--5.7742.6732.0052.048
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---530-365-165-211
Kasstroom investeringsactiviteiten---905627-37-118
Kasstroom financieringsactiviteiten--3.764011749
Kasstroom algemeen--2.329262-191421
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie