Close sub menu
DEUTSCHE BOERSE AG
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa8.6108.1635.7235.0084.192
Materiële vaste activa631594530498131
Financiële vaste activa112891.1988101.208
Vaste activa20.75820.46214.59711.70715.642
Voorraden----------
Debiteuren2.289969617447398
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen94.81479.57239.88730.87731.156
Vlottende activa248.351202.457138.171125.458146.257
Totaal activa269.109222.919152.768137.165161.899
 
Passiva
Gewoon kapitaal8.4727.1946.1685.7354.830
Preferent kapitaal23-62-93-52-10
Aandeel van derden589549388375134
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden14.18413.62311.0318.61012.829
Crediteuren2.041704389207195
Bank----14.63014.22519.220
Overige korte schulden243.487200.605119.894107.780124.358
Kortlopende schulden245.864201.554135.180122.444144.107
Totaal passiva269.109222.919152.768137.165161.899
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.4849091.4129261.298
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.407-2.168-788-723792
Kasstroom financieringsactiviteiten-951799-25499-833
Kasstroom algemeen126-4603703031.257
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by