Close sub menu
HANNOVER RUECK SE
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen1.3551.2781.0911.073836
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen66.16557.901------
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen66.16557.901------
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf82.90271.44071.35664.50961.197
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen168162177171183
Overige activa----------
Overlopende activa3.5733.0412.9322.1562.238
Totaal activa82.90271.44071.35664.50961.197
 
Passiva
Gewoon kapitaal11.88510.99510.5288.7778.528
Preferent kapitaal2.0541.8531.606491699
Aandeel van derden871844826765758
Groepsvermogen12.75611.83911.3549.5429.287
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen12.75611.83911.3549.5429.287
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf82.90271.44071.35664.50961.197
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva82.90271.44071.35664.50961.197
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by