Close sub menu
AIRBUS SE
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa16.76816.36716.19916.59116.726
Materiële vaste activa16.50516.53616.67417.29616.776
Financiële vaste activa6.29412.50810.7857.1126.612
Vaste activa52.94251.24751.69557.68656.564
Voorraden32.20228.53830.40131.55031.891
Debiteuren4.9535.0635.1325.6746.078
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen17.58515.88916.05711.61611.545
Vlottende activa63.00255.80058.40056.72358.300
Totaal activa115.944107.047110.095114.409115.198
 
Passiva
Gewoon kapitaal12.9509.4666.4455.9759.724
Preferent kapitaal8.392-1.8221.853-522135
Aandeel van derden32201115-5
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden50.36749.75453.86846.04544.693
Crediteuren37.1309.6938.72214.80816.237
Bank2.1421.9463.0134.6063.925
Overige korte schulden12.00334.48036.14900
Kortlopende schulden52.59547.80749.77162.37460.354
Totaal passiva115.944107.047110.095114.409115.198
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten6.2884.639-5.4203.7532.318
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.113-2.7194.126-2.864-1.635
Kasstroom financieringsactiviteiten-2.115-2.1796.833-958-3.222
Kasstroom algemeen1.060-2595.539-69-2.539
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by