Close sub menu
ARGENX SE
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--17517213640
Materiële vaste activa--161698
Financiële vaste activa--1----3
Vaste activa--36030718160
Voorraden--22810921--
Debiteuren--27628023
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--8011.335992331
Vlottende activa--2.7742.5431.6761.373
Totaal activa--3.1342.8501.8581.433
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.8142.5341.3641.051
Preferent kapitaal---1.50346516371
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1815226223
Crediteuren--2962091689
Bank--3432
Overige korte schulden----855627
Kortlopende schulden--302301268160
Totaal passiva--3.1342.8501.8581.433
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---863-607-346135
Kasstroom investeringsactiviteiten---461-347310-744
Kasstroom financieringsactiviteiten--8441.121748659
Kasstroom algemeen---48016771250
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?