Close sub menu
ARGENX SE
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--172136400
Materiële vaste activa--16981
Financiële vaste activa------30
Vaste activa--307181606
Voorraden--10921----
Debiteuren--280230
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1.335992331283
Vlottende activa--2.5431.6761.373572
Totaal activa--2.8501.8581.433578
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.5341.3641.051538
Preferent kapitaal--4651637131
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--152262230
Crediteuren--20916896
Bank--4320
Overige korte schulden--85562713
Kortlopende schulden--30126816040
Totaal passiva--2.8501.8581.433578
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---607-346135-54
Kasstroom investeringsactiviteiten---347310-744-108
Kasstroom financieringsactiviteiten--1.121748659245
Kasstroom algemeen--1677125083
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by