Close sub menu
BELRECA N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa------00
Materiële vaste activa------00
Financiële vaste activa----74140
Vaste activa----74140
Voorraden------00
Debiteuren--------0
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----5021
Vlottende activa----5021
Totaal activa----574342
 
Passiva
Gewoon kapitaal----574241
Preferent kapitaal----1301
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----000
Crediteuren--------0
Bank------00
Overige korte schulden----011
Kortlopende schulden----011
Totaal passiva----574342
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----------
Kasstroom investeringsactiviteiten----------
Kasstroom financieringsactiviteiten----------
Kasstroom algemeen----------
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?