Close sub menu
BELRECA N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----000
Materiële vaste activa----000
Financiële vaste activa--7414039
Vaste activa--7414039
Voorraden----000
Debiteuren------00
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--50211
Vlottende activa--50211
Totaal activa--57434240
 
Passiva
Gewoon kapitaal--57424139
Preferent kapitaal--13011
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--0000
Crediteuren------00
Bank----000
Overige korte schulden--0111
Kortlopende schulden--0111
Totaal passiva--57434240
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----------
Kasstroom investeringsactiviteiten----------
Kasstroom financieringsactiviteiten----------
Kasstroom algemeen----------
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by