Close sub menu
CRESCENT N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1619190
Materiële vaste activa--3310
Financiële vaste activa------00
Vaste activa--2023210
Voorraden--1210
Debiteuren------31
Overige vlottende activa--0110
Effecten en liquide middelen--1010
Vlottende activa--5662
Totaal activa--2529262
 
Passiva
Gewoon kapitaal--7119-14
Preferent kapitaal---3100
Aandeel van derden--0020
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--5548
Crediteuren--9965
Bank--4332
Overige korte schulden--0020
Kortlopende schulden--1312118
Totaal passiva--2529262
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--20-2-4
Kasstroom investeringsactiviteiten---1-110
Kasstroom financieringsactiviteiten--0123
Kasstroom algemeen--0000
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie