Close sub menu
QUEST FOR GROWTH PRICAF
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa133137169143122
Vaste activa133137169143122
Voorraden----------
Debiteuren--1100
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen7691014
Vlottende activa88111115
Totaal activa141144180153136
 
Passiva
Gewoon kapitaal141144180153136
Preferent kapitaal-4-25411717
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----000
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden00000
Kortlopende schulden00000
Totaal passiva141144180153136
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--88-12
Kasstroom investeringsactiviteiten--0000
Kasstroom financieringsactiviteiten---11-700
Kasstroom algemeen---32-12
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?