Close sub menu
QUEST FOR GROWTH PRICAF
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa137169143122106
Vaste activa137169143122106
Voorraden----------
Debiteuren11000
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen69101412
Vlottende activa811111513
Totaal activa144180153136119
 
Passiva
Gewoon kapitaal144180153136119
Preferent kapitaal-25411717-27
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--0000
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden00000
Kortlopende schulden00000
Totaal passiva144180153136119
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten88-1212
Kasstroom investeringsactiviteiten00000
Kasstroom financieringsactiviteiten-11-700-16
Kasstroom algemeen-32-12-4
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by