Close sub menu
D'IETEREN GROUP S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.731522527542
Materiële vaste activa--566265263269
Financiële vaste activa--1.4171.257707378
Vaste activa--3.8472.1401.5411.235
Voorraden--1.192446457493
Debiteuren--699335309373
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--3468991.0891.265
Vlottende activa--2.4501.7351.9062.224
Totaal activa--6.2973.8753.4473.458
 
Passiva
Gewoon kapitaal--3.1652.9782.7392.641
Preferent kapitaal----27-5-12
Aandeel van derden--13041
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1.707333260314
Crediteuren--985303253291
Bank--368531847
Overige korte schulden--48155118116
Kortlopende schulden--1.413564444503
Totaal passiva--6.2973.8753.4473.458
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--8817617849
Kasstroom investeringsactiviteiten--57-174-320-139
Kasstroom financieringsactiviteiten---1450-174-122
Kasstroom algemeen--02-316-211
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?