Close sub menu
D'IETEREN GROUP S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--522527542623
Materiële vaste activa--265263269222
Financiële vaste activa--1.257707378735
Vaste activa--2.1401.5411.2351.632
Voorraden--446457493456
Debiteuren--335309373356
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--8991.0891.265933
Vlottende activa--1.7351.9062.2241.794
Totaal activa--3.8753.4473.4583.426
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.9782.7392.6412.655
Preferent kapitaal--27-5-12-12
Aandeel van derden--0410
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--333260314309
Crediteuren--303253291279
Bank--53184739
Overige korte schulden--155118116101
Kortlopende schulden--564444503462
Totaal passiva--3.8753.4473.4583.426
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--17617849-27
Kasstroom investeringsactiviteiten---174-320-139298
Kasstroom financieringsactiviteiten--0-174-122-245
Kasstroom algemeen--2-316-21126
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by