Close sub menu
EURONAV NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa00000
Materiële vaste activa3.1793.1273.1803.5222.337
Financiële vaste activa7252504331
Vaste activa3.3093.2353.3633.6062.530
Voorraden69--000
Debiteuren1951701066533
Overige vlottende activa575613341163
Effecten en liquide middelen153161297173144
Vlottende activa459452802521281
Totaal activa3.7693.6874.1654.1272.811
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.9612.3122.3122.2611.846
Preferent kapitaal3-7-4-21
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.4871.1721.5371.580806
Crediteuren2627231619
Bank16911822119997
Overige korte schulden7310727242
Kortlopende schulden321204316287159
Totaal passiva3.7693.6874.1654.1272.811
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-259702721211
Kasstroom investeringsactiviteiten-353-11744190-40
Kasstroom financieringsactiviteiten374-1.000-191-160-235
Kasstroom algemeen-5-14712531-64
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie