Close sub menu
ION BEAM APPLICATIONS S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa1888109
Materiële vaste activa4649482035
Financiële vaste activa413141813
Vaste activa1231199810779
Voorraden1017584120131
Debiteuren1127610312097
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1581991554636
Vlottende activa500427413319313
Totaal activa624546511425392
 
Passiva
Gewoon kapitaal116126142111103
Preferent kapitaal-32121312
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4772937262
Crediteuren6648424142
Bank1215201043
Overige korte schulden379281211189141
Kortlopende schulden461349276242227
Totaal passiva624546511425392
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten228710049-19
Kasstroom investeringsactiviteiten-19-8-62-19
Kasstroom financieringsactiviteiten-41-3613-4250
Kasstroom algemeen-3943108812
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by