Close sub menu
MELEXIS N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--5556
Materiële vaste activa--133144157117
Financiële vaste activa----000
Vaste activa--170181188149
Voorraden--12312912198
Debiteuren--65587569
Overige vlottende activa--33322527
Effecten en liquide middelen--59393575
Vlottende activa--263237240254
Totaal activa--433419428403
 
Passiva
Gewoon kapitaal--315299326294
Preferent kapitaal---6-5-5-6
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--6465349
Crediteuren--18162122
Bank--2216
Overige korte schulden--31333035
Kortlopende schulden--545468100
Totaal passiva--433419428403
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--9694100113
Kasstroom investeringsactiviteiten---25-28-76-44
Kasstroom financieringsactiviteiten---51-62-65-69
Kasstroom algemeen--204-410
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie