Close sub menu
BANQUE NATIONALE BELGIQUE S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Kasmiddelen----------
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen------179.978184.713
Totaal bankbedrijf------179.978184.713
Beleggingen------179.978184.713
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen------437417
Overige activa----------
Overlopende activa------1.3581.400
Totaal activa--359.400298.594181.789186.540
 
Passiva
Gewoon kapitaal--7.5827.5697.3386.869
Preferent kapitaal--2.6392.6512.6692.652
Aandeel van derden----0----
Groepsvermogen--7.5827.5697.3386.869
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--7.5827.5697.3386.869
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden----------
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--359.400298.594181.789186.540
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by