Close sub menu
TESSENDERLO GROUP S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--142169197225
Materiële vaste activa--887862873789
Financiële vaste activa--31303030
Vaste activa--1.1051.1061.1461.083
Voorraden--393332324303
Debiteuren--332238246249
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--330250155164
Vlottende activa--1.102861765755
Totaal activa--2.2071.9661.9111.838
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.130903822735
Preferent kapitaal---61-84-70-65
Aandeel van derden--1122
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--478701726773
Crediteuren--244173161164
Bank--212668748
Overige korte schulden--135113104108
Kortlopende schulden--598362362327
Totaal passiva--2.2071.9661.9111.838
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--248282220108
Kasstroom investeringsactiviteiten---79-102-100-124
Kasstroom financieringsactiviteiten---80-104-130-18
Kasstroom algemeen--8977-10-34
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by