Close sub menu
N.V. BEKAERT S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa215212204210264
Materiële vaste activa1.3691.3861.3241.3501.459
Financiële vaste activa222189124161154
Vaste activa1.9751.9721.8232.0482.050
Voorraden1.1431.121683783932
Debiteuren731751588645773
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen733757990616448
Vlottende activa2.8542.8722.4662.2572.400
Totaal activa4.8294.8444.2884.3054.449
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.0931.9701.4481.4351.397
Preferent kapitaal-96-137-276-165-194
Aandeel van derden1371318796119
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden8761.1071.1641.367907
Crediteuren9211.062668652778
Bank501238642424942
Overige korte schulden236250226247218
Kortlopende schulden1.7241.6361.5891.4062.027
Totaal passiva4.8294.8444.2884.3054.449
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten340385505524244
Kasstroom investeringsactiviteiten-125-96-31-91-102
Kasstroom financieringsactiviteiten-174-567-83-269-157
Kasstroom algemeen41-278391164-16
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by