Close sub menu
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--97939434
Materiële vaste activa--47454760
Financiële vaste activa--402411478152
Vaste activa--642599673609
Voorraden--27192022
Debiteuren----655649
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--153605140
Vlottende activa--277269144132
Totaal activa--920867816741
 
Passiva
Gewoon kapitaal--643562500499
Preferent kapitaal-----4-8-8
Aandeel van derden--31293034
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--87195200151
Crediteuren--47423432
Bank--105253916
Overige korte schulden--3543
Kortlopende schulden--160818758
Totaal passiva--920867816741
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--49804162
Kasstroom investeringsactiviteiten--126-27-88-76
Kasstroom financieringsactiviteiten---83-44554
Kasstroom algemeen--9398-10
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?