Close sub menu
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa9793943432
Materiële vaste activa4745476055
Financiële vaste activa402411478152144
Vaste activa642599673609469
Voorraden2719202222
Debiteuren--65564939
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen15360514050
Vlottende activa277269144132134
Totaal activa920867816741603
 
Passiva
Gewoon kapitaal643562500499452
Preferent kapitaal---4-8-8-9
Aandeel van derden3129303423
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden8719520015177
Crediteuren4742343234
Bank10525391610
Overige korte schulden35433
Kortlopende schulden16081875851
Totaal passiva920867816741603
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4980416250
Kasstroom investeringsactiviteiten126-27-88-76-55
Kasstroom financieringsactiviteiten-83-44554-21
Kasstroom algemeen9398-10-26
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by