Close sub menu
GRPE BRUXELLES LAMBERT SA(GBL)
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa6.4349.0946.2644.976--
Materiële vaste activa2.9773.2892.7502.516--
Financiële vaste activa13.37713.78218.88018.315--
Vaste activa23.59226.47728.17226.088--
Voorraden1.1731.2111.104704--
Debiteuren6011.1091.020912--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.1981.7681.3321.274--
Vlottende activa4.9686.9236.1264.270--
Totaal activa28.56033.40034.29830.358--
 
Passiva
Gewoon kapitaal15.03214.72019.93218.976--
Preferent kapitaal--10.2517.7896.875--
Aandeel van derden1.9782.1001.8571.493--
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden8.80612.1019.3897.521--
Crediteuren572857866604--
Bank1.1741.6551.038394--
Overige korte schulden8741.8011.0631.276--
Kortlopende schulden2.7444.4803.1202.369--
Totaal passiva28.56033.40034.29830.358--
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.1228051.0411.230--
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.006-255-1.543167--
Kasstroom financieringsactiviteiten-82051539-1.292--
Kasstroom algemeen-70460138106--
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?