Close sub menu
JENSEN-GROUP N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa2727777
Materiële vaste activa3435342222
Financiële vaste activa652387
Vaste activa112111736341
Voorraden5548445044
Debiteuren7361527382
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3566714533
Vlottende activa229219205214215
Totaal activa341330278277256
 
Passiva
Gewoon kapitaal169154137133126
Preferent kapitaal-2-7-10-1-1
Aandeel van derden22-1-10
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden5065664936
Crediteuren2220172527
Bank21119187
Overige korte schulden5761363741
Kortlopende schulden120109769594
Totaal passiva341330278277256
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-18333926-1
Kasstroom investeringsactiviteiten-6-22-3-9-6
Kasstroom financieringsactiviteiten-10-18-6-8-2
Kasstroom algemeen-33-8309-9
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by