Close sub menu
JENSEN-GROUP N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--272777
Materiële vaste activa--34353422
Financiële vaste activa--65238
Vaste activa--1121117363
Voorraden--55484450
Debiteuren--73615273
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--35667145
Vlottende activa--229219205214
Totaal activa--341330278277
 
Passiva
Gewoon kapitaal--169154137133
Preferent kapitaal---2-7-10-1
Aandeel van derden--22-1-1
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--50656649
Crediteuren--22201725
Bank--2111918
Overige korte schulden--57613637
Kortlopende schulden--1201097695
Totaal passiva--341330278277
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---18333926
Kasstroom investeringsactiviteiten---6-22-3-9
Kasstroom financieringsactiviteiten---10-18-6-8
Kasstroom algemeen---33-8309
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?