Close sub menu
MIKO S.A. I.L.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa8944454528
Materiële vaste activa7669805858
Financiële vaste activa--------0
Vaste activa17111412710487
Voorraden3333363834
Debiteuren--------37
Overige vlottende activa71222
Effecten en liquide middelen4628172615
Vlottende activa1241009810585
Totaal activa295213225209172
 
Passiva
Gewoon kapitaal14798978881
Preferent kapitaal-3-8-4-5-4
Aandeel van derden25666
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden7756575844
Crediteuren2817232321
Bank1522271913
Overige korte schulden177787
Kortlopende schulden7055665741
Totaal passiva295213225209172
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2728251717
Kasstroom investeringsactiviteiten24-11-24-26-16
Kasstroom financieringsactiviteiten-33-6-9191
Kasstroom algemeen1811-9102
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie