Close sub menu
VGP N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--1110
Materiële vaste activa--7332175
Financiële vaste activa--3.2872.7111.5751.180
Vaste activa--3.7253.0111.8581.250
Voorraden----------
Debiteuren--122----6
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--699222222176
Vlottende activa--1.121872369375
Totaal activa--4.8463.8832.2281.624
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.2022.1761.306700
Preferent kapitaal--8465742850
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2.0871.485803812
Crediteuren--1111087889
Bank--414443413
Overige korte schulden--3370710
Kortlopende schulden--557222119112
Totaal passiva--4.8463.8832.2281.624
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---71-87-52-29
Kasstroom investeringsactiviteiten---566-720-135-126
Kasstroom financieringsactiviteiten--1.116813234162
Kasstroom algemeen--4805477
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?