Close sub menu
WAREHOUSES DE PAUW N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa11000
Materiële vaste activa1651274.1283.4202.500
Financiële vaste activa5.8544.5982419129
Vaste activa6.0264.7294.1573.4442.633
Voorraden----618
Debiteuren151215109
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen911421
Vlottende activa8162663943
Totaal activa6.1064.7904.2233.4832.675
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.5102.3542.1041.5811.238
Preferent kapitaal2.1081.2421.029749517
Aandeel van derden645046300
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden2.1441.9381.7071.5771.158
Crediteuren3634524723
Bank307379287221241
Overige korte schulden1814272715
Kortlopende schulden388448365295279
Totaal passiva6.1064.7904.2233.4832.675
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten223195152178129
Kasstroom investeringsactiviteiten-353-391-446-289-352
Kasstroom financieringsactiviteiten128203296112223
Kasstroom algemeen-28211
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by