Close sub menu
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)2021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa2.7001.6821.8391.772
Materiële vaste activa11.40211.62512.76211.221
Financiële vaste activa1.403534547527
Vaste activa26.85124.57626.94924.625
Voorraden7.7936.2787.5517.725
Debiteuren3.9623.4874.0614.449
Overige vlottende activa--------
Effecten en liquide middelen7.3497.4775.8213.458
Vlottende activa27.94925.41328.41825.347
Totaal activa54.80049.98955.36749.972
 
Passiva
Gewoon kapitaal15.9208.2259.8518.927
Preferent kapitaal-1.066------
Aandeel van derden503483494405
Groepsvermogen--------
Voorzieningen--------
Langlopende schulden21.03319.92422.59720.085
Crediteuren4.3593.0433.0583.851
Bank5.47911.80511.8019.341
Overige korte schulden6.8425.8446.8576.627
Kortlopende schulden17.34421.35722.42520.555
Totaal passiva54.80049.98955.36749.972
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.1004.1701.270876
Kasstroom investeringsactiviteiten4.260-2.352-3.227-2.727
Kasstroom financieringsactiviteiten-875-1.1352.4931.512
Kasstroom algemeen5.485683536-339
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by