Close sub menu
Phillips 66
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa2.3172.2972.26811.5484.139
Materiële vaste activa35.16322.43523.716--22.018
Financiële vaste activa14.95014.47113.624--14.421
Vaste activa54.52040.89741.44544.32541.093
Voorraden3.2763.3943.8933.7763.543
Debiteuren10.985--5.6886.9026.174
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen6.1333.1472.5143.2283.019
Vlottende activa21.92214.69713.27614.39513.209
Totaal activa76.44255.59454.72158.72054.302
 
Passiva
Gewoon kapitaal29.49419.16618.98424.91024.653
Preferent kapitaal-460-445-789-788-692
Aandeel van derden4.6122.4712.5392.2592.500
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden26.44721.15623.68019.90518.214
Crediteuren11.3238.4615.5498.0436.586
Bank5291.489987--67
Overige korte schulden7646381.6312.6241.166
Kortlopende schulden15.88912.8019.51811.6468.935
Totaal passiva76.44255.59454.72158.72054.302
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten10.8136.0172.1114.8087.573
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.488-1.872-3.079-3.688-2.471
Kasstroom financieringsactiviteiten-6.388-3.4701.791-2.511-5.167
Kasstroom algemeen2.937675823-1.391-65
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by