Close sub menu
American Express Company
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----------
Vlottende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal24.71122.17722.98423.07122.290
Preferent kapitaal-3.210-2.945-2.895-2.736-2.596
Aandeel van derden----------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva228.354188.548191.367198.321188.602
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten21.07914.6455.59113.6328.930
Kasstroom investeringsactiviteiten-33.689-10.52911.632-16.707-19.615
Kasstroom financieringsactiviteiten24.509-14.933-9.068-5195.101
Kasstroom algemeen11.899-10.8178.155-3.594-5.584
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by