Close sub menu
Nucor Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa7.2423.9312.8984.4023.013
Materiële vaste activa9.6178.1156.89912.3575.335
Financiële vaste activa----------
Vaste activa17.78813.02410.63710.1189.284
Voorraden5.4546.0113.5693.8424.554
Debiteuren3.5913.8542.2992.1602.506
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen4.8582.6183.0482.1351.399
Vlottende activa14.69212.8009.4898.2268.636
Totaal activa32.47925.82320.12518.34517.921
 
Passiva
Gewoon kapitaal18.41514.01610.78910.3589.792
Preferent kapitaal-138-115-119-3.017-304
Aandeel van derden1.155587443433410
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden8.5806.0626.2665.0904.912
Crediteuren1.6501.9741.4321.2021.428
Bank78723692958
Overige korte schulden1.6541.4954631.2331.320
Kortlopende schulden4.3305.1572.6282.4642.806
Totaal passiva32.47925.82320.12518.34517.921
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten10.0726.2312.6972.8092.394
Kasstroom investeringsactiviteiten-5.703-2.874-1.764-1.794-1.030
Kasstroom financieringsactiviteiten-2.511-3.603286-880-908
Kasstroom algemeen1.858-2461.218135456
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by