Close sub menu
Nucor Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--2.8984.4023.0133.111
Materiële vaste activa--6.89912.3575.3355.093
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--10.63710.1189.2849.017
Voorraden--3.5693.8424.5543.462
Debiteuren--2.2992.1602.5062.029
Overige vlottende activa--840------
Effecten en liquide middelen--3.0482.1351.399999
Vlottende activa--9.4898.2268.6366.824
Totaal activa--20.12518.34517.92115.841
 
Passiva
Gewoon kapitaal--10.78910.3589.7928.739
Preferent kapitaal---119-3.017-304-255
Aandeel van derden--443433410346
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--6.2665.0904.9123.932
Crediteuren--1.4321.2021.4281.181
Bank--692958553
Overige korte schulden--4631.2331.3201.091
Kortlopende schulden--2.6282.4642.8062.825
Totaal passiva--20.12518.34517.92115.841
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.6972.8092.3941.051
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.764-1.794-1.030-919
Kasstroom financieringsactiviteiten--286-880-908-1.238
Kasstroom algemeen--1.218135456-1.106
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie