Close sub menu
Nucor Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa3.9312.8984.4023.0133.111
Materiële vaste activa8.1156.89912.3575.3355.093
Financiële vaste activa----------
Vaste activa13.02410.63710.1189.2849.017
Voorraden6.0113.5693.8424.5543.462
Debiteuren3.8542.2992.1602.5062.029
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.6183.0482.1351.399999
Vlottende activa12.8009.4898.2268.6366.824
Totaal activa25.82320.12518.34517.92115.841
 
Passiva
Gewoon kapitaal14.01610.78910.3589.7928.739
Preferent kapitaal-115-119-3.017-304-255
Aandeel van derden587443433410346
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6.0626.2665.0904.9123.932
Crediteuren1.9741.4321.2021.4281.181
Bank723692958553
Overige korte schulden1.4954631.2331.3201.091
Kortlopende schulden5.1572.6282.4642.8062.825
Totaal passiva25.82320.12518.34517.92115.841
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten6.2312.6972.8092.3941.051
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.874-1.764-1.794-1.030-919
Kasstroom financieringsactiviteiten-3.603286-880-908-1.238
Kasstroom algemeen-2461.218135456-1.106
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by