Close sub menu
JM Smucker Company (The)
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa11.66812.06534.17213.03014.885
Materiële vaste activa2.2382.1441.9691.9121.729
Financiële vaste activa----------
Vaste activa14.04514.34314.99815.08613.746
Voorraden1.089960895910854
Debiteuren525534551504386
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen170334--101193
Vlottende activa2.0101.9421.9731.6251.555
Totaal activa16.05516.28416.97016.71115.301
 
Passiva
Gewoon kapitaal8.1408.1258.1917.9717.891
Preferent kapitaal-237-277-350-153-117
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden5.9625.2927.1926.3996.376
Crediteuren1.1931.034782591512
Bank2201.276248426144
Overige korte schulden1973575571.325378
Kortlopende schulden1.9532.8681.5872.3421.034
Totaal passiva16.05516.28416.97016.71115.301
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.1361.5651.2551.1411.218
Kasstroom investeringsactiviteiten-356311-272-1.924-278
Kasstroom financieringsactiviteiten-945-1.944-689699-922
Kasstroom algemeen-164-68295-8418
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by