Close sub menu
TELEPERFORMANCE SE
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa7.2044.5224.1813.0573.482
Materiële vaste activa6921.2391.2181.189578
Financiële vaste activa3------57
Vaste activa8.1515.9545.5344.3444.841
Voorraden--------0
Debiteuren2.1321.7071.5801.3071.223
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen882817837996418
Vlottende activa3.6032.9102.7762.6802.049
Totaal activa11.7548.8648.3107.0246.890
 
Passiva
Gewoon kapitaal4.2323.6723.1572.4092.568
Preferent kapitaal3.0922.9392.435-36310
Aandeel van derden50001
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4.8092.9043.1142.9742.952
Crediteuren334232280227173
Bank237178718562436
Overige korte schulden1.9651.711914738568
Kortlopende schulden2.7082.2882.0391.6411.369
Totaal passiva11.7548.8648.3107.0246.890
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.3751.2941.141989821
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.587-602-1.158-253-251
Kasstroom financieringsactiviteiten1.319-715-173-161-480
Kasstroom algemeen107-23-19057590
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?